Relatietherapie voor biculturele stellen Rotterdam

Gemengde koppels met minstens één partner van niet Nederlandse origine

Alle relaties zijn tot op zekere hoogte intercultureel, in die zin dat beide partners uit verschillende families samenkomen met eigen waarden, geloofssysteem, interne cultuur en manier van dingen doen.

Bij Praktijk-Dinamo krijgen de verschillen, maar ook de overeenkomsten aandacht.

Een goede interculturele liefdesrelatie biedt ook eerst en vooral hetzelfde als elk andere gelukkige relatie: veiligheid, warmte, liefde, steun en bescherming. Dat zijn immers de basisvoorwaarden voor élke goede relatie. Soms gaat het  in dit soort relaties wat moeizamer. Dit kan met verschillende factoren te maken hebben.  Je kunt denken aan: gebrek aan sociale vangnet, eenzaamheid, onbegrip, culturele verschillen, vooroordelen heen en weer, familie bemoeienis, normen, waarden, gewoonten, rouw, verdriet, financiële middelen en familiebanden. In de therapie gaan we aan de slag met het herstellen van veilige verbinding en jullie emotionele kernbehoefen leren kennen en elkaar daarin voorzien.

Hechtingsbehoeften

Alle mensen hebben dezelfde hechtingsbehoeften. Dit zijn: geliefd, gekoesterd, gewaardeerd, gesteund, gehoord en gerespecteerd voelen.

Wanneer een partnerrelatie voldoet aan deze hechtingsbehoeften kunnen beide partners het beste van zichzelf  laten zien. De kinderen hebben dan een liefdevolle en verzorgende gezinssituatie, waarin ze tot gezonde en veilig gehechte volwassenen kunnen groeien.  Dit ongeacht de etniciteit, religie, cultuur of traditie.

De hechtingsangsten in relaties zijn ook universeel. Het gaat vaak over de twijfels die wij hebben: geeft je om me? Ben ik belangrijk voor je? Ben je er voor me wanneer ik me kwetsbaar voel? Ben ik veilig bij jou? Kan ik jou met mijn gevoelens vertrouwen? Mag ik bij jou zijn wie ik ben?

Ervaren jullie uitdagingen in jullie relatie? Maak hier een afspraak en ervaar al vanaf de eerste sessie hoe jullie relatie verbetert.