De meeste liefdesrelaties beginnen met verliefdheid en dat is mooi. Toch kunnen er na verloop van tijd scheurtjes ontstaan. Je merkt ineens dat de verschillen tussen jullie irritaties opleveren. Uiteindelijk sta je niet meer naast elkaar, je staat tegenover elkaar. Verdraagzaamheid lijkt dan ver te zoeken. 

Maak een afspraak als jullie een van onderstaande knelpunten ondevinden in jullie relatie

 • "Wij kunnen niet met elkaar praten zonder ruzie te krijgen"
   "Ik heb het gevoel dat ik niet tegen mijn vriend/man opgewassen ben"
  "Ik wil meer fysiek contact dan mijn vriendin/ vrouw"
  "mijn man/vriend is altijd aan het werk en ik kom aandacht tekort"
   "Mijn partner luistert wel, maar lijkt mij niet te begrijpen"
   "Mijn relaties mislukken steeds, wat is er mis met mij?" 
  "Wij zijn van een ander geloof, hoe moet dat?"
 • 43% van de huwelijken eindigen in een echtscheiding (Wobman, 2011). In 70% hiervan zijn kinderen betrokken.

  Relatieproblemen zijn, na depressie en angststoornis een van de meeste voorkomende redenen van aanmelding voor behandeling. Relatieproblemen zijn een grote bron van sociaal en psychisch leed voor de partners en andere betrokkenen, zoals kinderen en familieleden.

  Relatieproblemen leiden vaak tot ernstige sociale ontregeling, ontwikkelingsproblemen, stressklachten, angstklachten, stemmingsklachten, middelengebruik, verstoringen in functioneren, gedragsstoornissen en burnout.

  Relatietherapie kan leiden tot het verminderen van klachten en het verbeteren van de relatie.

  Een scheiding daarentegen is meestal erg ingrijpend, moeizaam en belastend, veroorzaakt veel leed, onzekerheid en grote veranderingen.

  Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek

  mail: info@praktijk-dinamo.nl of bel 06 3870 1670


Wat gaan we precies doen?

 1. Intake: kennismaking met beide partner
 2. Probleeminventarisatie: welke problemen ondervinden jullie in de relatie: ruzie, afstand, veel spanningen, gemis van positieve gevoelens of afstemmingsproblemen
 3. Inventarisatie van behoeften: van beide partners
 4. Waardering: van de huidige situatie: kwaliteit van de relatie buiten de ruzies: hoe gaat het tussen jullie buiten de ruzies? Kunnen jullie bijvoorbeeld nog samen genieten? Is er sprake van intimiteit?
 5. Behandeldoelen: waar willen jullie aan werken en waar ligt de prioriteit?
 6. Erkenning: van posities van beide partners: bij onthechte partners bespreking van ernstige twijfels
 7. Keuze: voor relatietherapie: motivatiebepaling
 8. Behandelplan: aan de slag aan de hand van een vastgesteld plan.

Mijn therapie is gericht op het doorbreken van negatieve interactiepatronen en op de twee waarheden concept: 


Waaromrelatietherapie bij Praktijk-DinaMo?

 1. therapie in een veilige omgeving waar het emotionele klimaat in de relatie geuit mag/kan worden
 2. gespecialiseerd in inter(raciale)culturele relaties
 3. gelijkwaardige aandacht en begrip voor beide partners
 4. kogels opvangen omdat ruzie op de loer ligt
 5. ruzie-stop procedures leren
 6. gemeenschappelijke wensen leren formuleren
 7. leren verwoorden van gevoelens
 8. je leert  wensen formuleren in plaats van verwijt: communicatie skills
 9. bij mij leer je samenwerken ipv tegenwerken
 10. je leert je opvattingen over je partner te herzien 
 11. de therapie bij mij is gericht op het versterken van positieve ervaringen en effectief gedrag
 12. je gaat opnieuw verbinding maken met elkaar
 13. je leert intiem gesprek met elkaar te voeren 
 14. je krijgt huiswerk die je zullen helpen, buiten de sessies om, aan de relatie te werken
 15. na de therapie bied ik je twee gratis ondersteunende gesprekken aan als nazorg

Ik help u bij:

Het doorbreken van negatieve interactiepatronen: door ruzie-stop- procedures en aanleren van nieuwe communicatie methode passende bij u en bij uw partner.

Een nieuwe verbinding maken door elkaars kwaliteiten opnieuw te leren waarderen en elkaars tekortkomingen te leren accepteren om veranderingen te bewerkstelligen.

Waar mogelijk help ik u een zo harmonieuze mogelijk echtscheiding te bereiken, wanneer dat een betere oplossingen blijkt te zijn.

Therapiemethoden

De behandeling van Praktijk DinaMo is volgens de protocollaire behandeling van Vgct gebaseerd o het EFT (Emotioneel Focussend Therapy) en CBCT (Cognitive Behavorial Couple Therapy)

Emotionally Focused Therapy - gericht op leren door ervaren. De behandeling heeft als doel de hechting en de veilige emotionele verbinding tussen partners, te herstellen.

Cognitive Behavioral MaritalTherapy - couple therapy

De focus ligt op:

-  het versterken van affectieve binding 

-  het elkaar tegemoet komen in wensen en opvattingen

- het leren omgaan met elkaars verschillen 

- meer aandacht geven aan elkaars emotionele behoeften

- het beter leren communiceren en 

- elkaars taal van liefde leren begrijpen

Klaar om meer te ontdekken?

Bel vandaag nog op maak een afspraak

T. 06 3870 1670! of

e-mail: info@praktijk-dinamo.nl of dinamo67@gmail.com