Emotieregulatie en Dialectische Gedragstherapie

“Mensen zijn echter geen computers maar hebben gevoelens, emoties en niet alleen een hoofd maar ook een lichaam”

De wortels van veel psychische problematiek liggen in het verkeerd en zelfs destructief omgaan met emoties. Denk aan emoties als woede, wanhoop en teleurstelling.

Emotieregulatie vorm een essentieel onderdeel van vrijwel elke behandeling bij Praktijk-Dinamo.

PLAN HIER EEN AFSPRAAK

Belang van emotieregulatie

Gevoelens geven veel informatie over hoe je in het leven staat.

Braet: ‘Pas als je weet en voelt dat je bijvoorbeeld jaloers of boos bent, kun je iets met die gevoelens doen.’

Sinnaeve: ‘Emoties zijn als een kompas. Hoe kun je weten wie je bent en wat je wilt als je niet weet wat je voelt?’

“Volgens Caroline Braet keren emoties die je vermijdt later meestal als een boemerang terug. ‘Emoties horen bij het leven maar de wijze waarop we hebben geleerd ermee om te gaan kan verschillen. We spreken van adaptieve en maladaptieve emotie regulatie strategieën. Niet-helpende emotie regulatie strategieën hangen sterk samen met het ontwikkelen van psychopathologie.”


Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan – De kunst van het evenwicht, Nelleke Nicolai, 2017
Wie er gewoonlijk in slaagt om positief met zijn emoties om te gaan, is evenwichtig. Maar er zijn eindeloos veel omstandigheden denkbaar waarin het evenwichtsgevoel faalt. De kunst van dat evenwicht bewaren, kan door iedereen getraind worden.

 

 

Emotieregulatie – Training voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters, Matthias Berking, 2017

Bij praktijk-Dinamo ben je op het juiste adres

Bel 06 38 70 16 70